Uitkomsten verhalenonderzoek Onderbuikgevoel

In het afgelopen jaar zijn in project Onderbuikgevoel meer dan 70 anonieme verhalen online verzameld, waarin mensen met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa schreven over een tijd dat ze zich beter voelden. Het doel hiervan was om beter te begrijpen wat de kwaliteit van leven kan verbeteren, gezien vanuit de ervaring van de patiƫnt zelf. Bij het online vertelpunt werden zij eerst gevraagd om hun verhaal op te schrijven. Daarna vulden zij enkele gegevens in over het verhaal en over zichzelf.

Lees nu de uitkomsten van dit onderzoek op de website van project Onderbuikgevoel .

De volgende stap is nu om de onderwerpen die relatief vaak naar voren kwamen in de verhalen, nader te onderzoeken. Dit nader onderzoek wordt gefinancierd door de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) en vindt plaats met medewerking van de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN). Je hoort er binnenkort meer over.

Comments are closed