Terugblik 19 september bijeenkomst

img_0596Op 19 september vond in Utrecht de kick-off van de nieuwe aanpak van Immunowell plaats. Tijdens de bijeenkomst werden de deelnemers eerst door Tjitske Bezema meegenomen in het ontstaan van het initiatief en het gedachtengoed.

Na de presentatie van Jeroen van Dongen over radicale doorbraken in de wetenschap, volgde een gesprek tussen arts en immunoloog Berent Prakken, een ervaringsdeskundige patiënt en de aanwezigen. Daarin stond het belang van een gelijkwaardige arts-patiënt-relatie centraal.

‘De patiënt als ervaringsdeskundige’ heeft stem die zowel bij zijn of haar eigen behandeling, als bij wetenschappelijk onderzoek een zinvolle bijdrage kan leveren. De levendigheid en de inbreng door vele aanwezigen, lieten goed zien hoe sterk dit onderwerp leeft. img_0612Met het ontwikkelen van platform ImmunoWeb, dat beknopt aan de orde kwam tijdens de middag, wil Immunowell hier gehoor aan geven.

Vervolgens presenteerden Aletta Kraneveld, Andrea Evers en Tjitske Bezema de nieuwe Immunowell aanpak: de lange termijn visie en een concrete eerste stap hierbij. Beide zijn onderdeel van het Immunowell Initiatief.

Tot slot bespraken de deelnemers in een co-creatie sessie onder leiding van Wilfrid Opheij en Robert Scheerder welke bouwstenen er nodig zijn voor de uitvoering van de nieuwe aanpak. Het was een interessante en leerzame middag die veel positieve reacties heeft uitgelokt.

Immunowell dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage hieraan!

Vervolg

De komende tijd wordt bekeken welke vervolgstappen gezet zullen worden. Voor het gepresenteerde plan van aanpak en voor het ontwikkelen van ImmunoWeb is op dit moment nog onvoldoende financiële en personele capaciteit. De vele positieve reacties laten echter wel zien dat de benadering goed is en dat het van belang is daarmee verder te gaan. De eerste stap is het verder versterken van het operationele team en daarmee het opbouwen van een vaste organisatie, die tevens de benodigde financiële middelen kan aantrekken om met de uitvoering te kunnen starten.

 

Comments are closed