Over de oprichter

Mijn naam is Tjitske Bezema. Mijn droom is om, samen met anderen, een antwoord te vinden op de vraag “Hoe krijg en houd je je immuunsysteem gezond?” en mensen daarmee te helpen. Daarom heb ik Immunowell opgericht.

Ik ben doctoraal afgestudeerd als theoretisch natuurkundige en postdoctoraal als operational auditor. Inmiddels heb ik 16 jaar ervaring in het bedrijfsleven, waarbij ik de laatste 4 jaar bij ProRail heb gewerkt als programmamanager van een groot wetenschappelijk programma. Twintig promovendi uit verschillende disciplines (technisch tot gedragswetenschappelijk) werken daarin samen aan oplossingen voor een betere treindienst. Ik was verantwoordelijk voor de verbinding tussen de promovendi en tussen de onderzoeken, de organisatie van het programma en de focus op het gezamenlijke doel.

Waarom Immunowell

Gedurende de afgelopen jaren kwam ik in mijn persoonlijke leven in de situatie waarbij een aantal van mijn dierbaren een immuunziekte bleken te hebben. Dit heeft een enorme impact op hun kwaliteit van leven. Het betekent namelijk dat gedurende vele jaren de dingen die men eerst nog wel kan, steeds verder verminderen en begeleid gaan met pijn. Dit alles zonder uitzicht op verbetering, waardoor iedere dag opnieuw een worsteling is om positief te blijven.

Wat mij daarbij opviel, is dat de geneeskunde vaak geen wezenlijke oplossingen biedt. De medicijnen die worden gegeven, remmen alleen de ziekte af of bestrijden enkele symptomen. De bijwerkingen dragen aan de andere kant zelfs bij aan een verdere aftakeling van de kwaliteit van leven, naast de ziekte zelf. Ik zie bijna dagelijks hoe dit hen beïnvloedt en dat gaat me aan het hart.

Daardoor ontstond in mij een verlangen om meer inzicht te krijgen in het immuunsysteem, in hoe dit werkt, in hoe je het gezond maakt en houdt.

Dit is een vraag die niet eenvoudig te beantwoorden is, nog een stuk moeilijker dan een betere treindienst in Nederland. Omdat we bij de treindienst vooruitgang boekten door het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven te benaderen, kwam ik op het idee om ook voor de vraag “Hoe maak en houd je je immuunsysteem gezond?”, verschillende perspectieven in te zetten. Daarom ben ik begonnen een brede Community op te zetten met mensen die vanuit diverse invalshoeken onderzoek willen doen naar deze vraag.

Persoonlijk

Het willen weten van “de aard der mensen en dingen” is onderdeel van wie ik ben. Het is de reden waarom in natuurkunde ben gaan studeren en later het bedrijfsleven in ben gegaan. Ik houd ervan om vernieuwende projecten op te zetten en te realiseren. Verder ben ik creatief (schrijven, ontwerpen) en vind mijn rust in de natuur, bijvoorbeeld bij het werken in de tuin en het creëren van schoonheid in borders met verschillende soorten planten. Het in balans houden van creativiteit, intuïtie en rationeel denken is een thema in mijn persoonlijke leven.

Comments are closed