Behandeling nu

Tot dusverre is de behandeling van CID symptomatisch. In vroeger tijden waren aspirine-achtige middelen (nonsteroidal anti-inflammatory drugs), corticosteroiden en in ernstige gevallen cyclofosfamide de belangrijkste middelen. In toenemende mate worden ook andere middelen zoals methotrexaat, en met name allerlei biologicals zoals TNF-remmers gebruikt.

De biologicals behoren weliswaar tot de dure geneesmiddelen, maar hebben de behandeling van een aantal CID’s enorm verbeterd. Het wekt dan ook geen verbazing dat er allerlei biologicals voor de behandeling van CID’s nog in de farmaceutische pijplijn zitten. De toenemende complexiteit van deze geneesmiddelen doet de vraag rijzen of de medische zorg niet dokters die gespecialiseerd zijn in de behandeling van CID’s zou moeten opleiden. Dit te meer omdat gezien de hoge kosten van biologicals het van groot belang is dat zo goed mogelijk wordt vastgesteld welke patienten wel en niet zullen reageren op deze geneesmiddelen.

Systeembenadering

Het is van belang dat we ontdekken welke biomarkers en welke ontstekingsmechanismen in individuele patienten het belangrijkst zijn voor het ontstaan van de ziekteverschijnselen. Er kan dan immers therapie worden ingesteld welke specifiek gericht is tegen die betrokken ontstekingsmechanismen. Eerste studies naar de effectiviteit en kosten van biomarker-gestuurde behandeling van CID’s zijn in de nabije toekomst te verwachten, en zal de mogelijkheden van de arts om deze ziekten effectief te behandelen verder uitbreiden. De belangrijkste uitdaging is echter het ontwikkelen van een therapie gericht op de oorzaken van CID, die de complexiteit van het immuunsysteem als een samenhangend systeem als uitgangspunt neemt. Op dit moment is een dergelijke therapie niet beschikbaar.

Het Immunowell onderzoeksprogramma “Towards an Immune Fitness Model” richt zich op het opbouwen van kennis over het immuunsysteem als geheel en welke elementen het meest van invloed zijn op de fitheid ervan.

Comments are closed