Gezondheidsdata zijn van de burger zelf

ball-457334_1920Sinds kort is er in Nederland een nieuwe stichting: Mijn Data Onze Gezondheid (MD | OG), die zich hard maakt voor het daadwerkelijk ter beschikking komen van de eigen gezondheidsdata aan burgers. Dit is momenteel bij wet al zo geregeld, maar wordt in de praktijk nog nauwelijks (of niet altijd even efficiënt) toegepast. Lees er meer over in deze blogs:

Versnelling baas over eigen gezondheidsdata

Stichting MD | OG

Stichting Immunowell steunt deze gedachtengang van harte, sterker nog zodra we financiering rond kunnen krijgen voor ons eigen initiatief is dat precies de manier waarop wij te werk willen gaan: burgers beheren hun eigen data en zijn actief onderdeel van het onderzoeksproces (denken en doen zelf mee).

Onze officiële steunbetuiging:

Stichting Immunowell steunt Stichting Mijn Data Onze Gezondheid (MD|OG) in haar streven om burgers daadwerkelijk de beschikking te laten verkrijgen over hun eigen gezondheidsdata die door bezoeken aan zorginstellingen, deelname aan onderzoeken, of via Quantified Self devices verzameld worden. Tevens is Immunowell het eens met de gedachte dat het bottom-up organiseren van de kennisketen die voortkomt uit deze data, bijdraagt aan vertrouwen bij burger en patiënt en daarmee impliciet aan beter onderzoek, meer zelfregie over eigen gezondheid en lagere zorgkosten. Immunowell volgt met belangstelling de opbouw door MD|OG van een juridische en organisatorische structuur voor de governance van gezondheidsdata, die de burger centraal stelt.

Namens het bestuur van Immunowell

Comments are closed