Toetsbaar kader voor een gezond immuunsysteem

Immunowell wil als stap 1 een toetsbaar kader / werkmodel opzetten voor het immuunsysteem. Een kader waarmee je kunt aangeven of iemands immuunsysteem binnen een bandbreedte valt die gezond te noemen is. Binnen dit kader kunnen verschillende mensen verschillende immuuntypes hebben, afhankelijk van diverse factoren. Voor ieder immuuntype zouden we willen kunnen vaststellen, wanneer de waardes van een aantal (nog te bepalen) metingen vallen in de gezonde range of daarbuiten. Een toetsbaar kader is nodig om ziekteoverstijgend onderzoek te kunnen doen naar het immuunsysteem.

Alle input uit de workshops en de bijeenkomst van 17 april heb ik verwerkt in twee werkmodellen ontstaan die als basis kunnen dienen voor verdere invulling (en toetsing) door deelnemers uit de Immunowell Community. Het is de bedoeling dat het toetsbaar kader straks volledig wetenschappelijk onderbouwd is, gebruik maakt van eventueel reeds gedaan wetenschappelijk onderzoek op dit terrein en met dusdanige financiële middelen tot stand komt, dat objectiviteit is gewaarborgd. Hieronder volgt een toelichting van beide werkmodellen.

Werkmodel 1: criteria gezonde immuunreactie

Werkmodel 1: mogelijke criteria gezonde immuunreactie

Werkmodel 1: mogelijke criteria gezonde immuunreactie

Toelichting: Werkmodel 1 gaat uit van het mechanisme van de immuunreactie: van alerte rust, via herkenning van een ongewenst organisme of ontaarde cel, naar vernietiging en weefselherstel, en weer terug naar alerte rust. Zie figuur 1 hieronder, met de klok mee. In deze immuunreactie zit een zelfregulerend mechanisme: een dynamische balans tussen actie en rust, inflammatie en regulering, vernietiging en herstel. Zie figuur 2.

In alle stappen van de immuunreactie zijn er criteria te bedenken die wijzen op een gezonde reactie, zoals een goed onderscheidingsvermogen tussen gewenste en ongewenste organismen, snelheid en grondigheid van het opruimen en herstellend vermogen. Voor het proces als geheel gaat het om snelheid en de mate van zelfregulering. Voor al deze criteria, die in werkmodel 1 zijn opgenomen, zouden we op zoek kunnen gaan naar meetbare patronen van biomarkers die iets zeggen over deze criteria. Uitdaging hierbij is dat het gaat om in de tijd veranderende biomarkers, en de vraag of hier trends in te onderscheiden zijn.

Figuur 1: immuunreactie proces

Figuur 1: immuunreactie proces

Figuur 2: dynamische balans, zelfregulerend vermogen

Figuur 2: dynamische balans, zelfregulerend vermogen

Werkmodel 2: meetbaar immuunsysteem

Werkmodel 2: meetbaar immuunsysteem

Werkmodel 2: toetsbaar kader immuunsysteem

Toelichting: Met behulp van werkmodel 2 zou je een toetsbaar kader kunnen maken voor het immuunsysteem. Beginnend in het midden: het onderwerp van onderzoek is hier hoe je een meetbare set biomarkers en andere kenmerken kunt bepalen, waarmee je een soort “immuunprofiel” kunt vaststellen. Dit immuunprofiel bestaat uit verschillende waarden die gedurende een bepaalde tijd gemeten worden en die samen het profiel vormen. Hierbij kunt je de meetbaar gemaakte criteria uit werkmodel 1 gebruiken, maar wellicht ook uiterlijke kenmerken van huid, haar, excrementen etc. Om grip te krijgen op dit samenspel van waarden, zijn waarschijnlijk complex adaptieve methodieken nodig. Het immuunprofiel kent een bandbreedte van gezonde waarden.

De rechterflank (blauw): een ander deel van het onderzoek kan worden gericht op het vaststellen van een aantal immuuntypes met ieder hun eigen (meetbare) “immuunprofiel”. Ieder immuuntype heeft een aantal gezamenlijke kenmerken en kent een risicoprofiel, waarbij je zaken kunt meenemen als genetisch profiel, leefomgeving, stressfactoren en voedingsgewoonten. Bij dit risicoprofiel zou een levensstijl, preventie of behandel advies gedefieerd kunnen worden. Ook leeftijd moet onderdeel zijn van het immuuntype.

Tenslotte bevinden zich in de linkerflank een aantal indicatoren, die een aanwijzing kunnen zijn voor de gezondheid van het immuunsysteem. Een aantal indicatoren komen naar boven uit de Immunowell bijeenkomsten, zoals hersteltijd na milde infectievormen, geheugen en concentratie, emotionele balans en het energiepeil na rust of inspanning. Dit zijn deels subjectieve indicatoren, waarvoor wellicht gedragswetenschappelijke methodieken geschikt zijn om ze toetsbaar te maken. Door een trendanalyse van verhalen van een grote groep patiënten met immuungerelateerde klachten en gezonde personen, zouden deze indicatoren aangevuld en aangescherpt kunnen worden.

Comments are closed