Een goede vraag is stap 1 naar het antwoord…

Zoveel vragen! Na de workshop op 15 januari, de uitzending op BNR Gezond Immunowellcrowdfundingbijpostv2 en uit de reacties van een groot aantal mensen op dit alles, zijn er een aantal vragen over het immuunsysteem die steeds terugkomen. Bij het opzetten van onderzoek is het interessant om deze vragen langs te gaan en te kijken wat we ervan weten (en niet weten):

Een gezond of ziek immuunsysteem? Dat is de vraag

 • Welke lichaamtoestanden duiden op een gezond of ziek immuunsysteem? (bijv energiek, welbevinden en snel herstel versus moeheid, pijn en andere ongemakken)
 • Hoe alert is een gezond immuunsysteem? (reactiesnelheid)
 • Welke veerkracht heeft het? (“bandbreedte”, hoe snel is het weer terug in de “ruststand”)
 • Welk effect hebben de antistoffen op de conditie van de patiënt?
 • Wat zijn biomarkers? (moleculair, cellulair)
 • Welk bloed- en ander weefselonderzoek is nodig om de toestand van het immuunsysteem in kaart te brengen?

Holistische benadering / verbanden in body&mind

 • Hoe zien de darmen eruit bij een gezond immuunsysteem?
 • Wat zijn de kenmerken van het hormoonstelsel bij een gezond immuunsysteem?
 • Welke andere relaties zijn er tussen het immuunsysteem en de rest van het lichaam? (bijvoorbeeld darm-brein-immuunsysteem)
 • Hoe werkt een gezond immuunsysteem samen met andere systemen in het lichaam, ten behoeve van de veerkracht van het lichaam als geheel? En wat gaat er anders als het ziek is?
 • Hoe ontstaat de co-morbiditeit tussen bepaalde aandoeningen?
 • Hoe reageert een gezond immuunsysteem bij zwangerschap?

Hoe wordt een gezond immuunsysteem ziek en een ziek immuunsysteem gezond?

 • Wat is de invloed van de omgeving op de gezondheid? (milieu, sociaal, geografisch, soort samenleving, teeltmaatregelen)
 • Wat is de rol van (voor)ouders en genetica?
 • Wat is de invloed van verschillende soorten stress? (fysiek, mentaal, sociaal, chronisch, intensiteit, etc.)
 • Hoe zijn stresshanteringsmethoden van invloed?
 • Wat is de invloed van voedingsgewoonten?
 • Speciaal hierbij de vraag naar de rol van gluten?
 • Welke invloed kunnen voedingssupplementen spelen?
 • Wat is de rol van de darmen bij de gezondheid van het immuunsysteem?
 • Wat kan de betekenis zijn van een ziekte in iemands leven of in de maatschappij, en hoe kan kennis hierover bijdragen aan genezing?
 • Wat is het effect van het gebruik van een veelbesproken medicijn LDN (Low Dose Naltrexone) op het immuunsysteem?

Welke rol speelt de factor TIJD?

 • Hoe verandert het antwoord op bovenstaande vragen in de levensfasen van een mens van baby tot oudere?
 • Hoe verandert het antwoord gedurende de maandcyclus van de vrouw?
 • Wat is het effect van de huidige medicijnen bij immuunziekten op de langere termijn?

Comments are closed