Depressie het gevolg van een immuunsysteem probleem?

Er lijkt een verband te zijn tussen het ontstaan van psychiatrische aandoeningen zoals depressie of schizofrenie, en problemen met het immuunsysteem. Het gaat dan om chronisch geworden, afwijkend gedrag van het immuunsysteem na bijvoorbeeld een infectie of na traumatische ervaringen en de stress die daarmee gepaard gaat. Het betreft vaak auto-immuunziekten. Onderzoek richt zich op het kunnen vaststellen van afwijkend gedrag van bepaalde hersen-immuuncellen. Een doel hiervan is om te kunnen inschatten of er een vergrote kans is op het ontwikkelen van een psychiatrische aandoening. Ook wordt onderzocht of en hoe deze hersen-immuuncellen geholpen kunnen worden, om weer het juiste gedrag te gaan vertonen. Bron: www.moodinflame.eu en www.psychaid.eu.

Comments are closed