Pilot Human Science Lab

hslpilotkubusinhandenHoe kun je in de VOLLE breedte analyseren welke biologische, psychologische en sociale factoren de fitheid van je immuunsysteem beïnvloeden? Met een realistisch budget. Dat willen we onderzoeken in een pilot van het Human Science Lab.

Om bij grote groepen mensen een breed scala aan factoren te kunnen meten en bevragen, is heel veel geld nodig. Bovendien zijn de wetenschappelijke wiskundige methodes om alle verzamelde data goed te kunnen analyseren, relatief nieuw en moeten nog worden getest op het soort data dat hier verzameld gaat worden. Daarom heeft Immunowell een pilot van het Human Science Lab voor ogen, waar het aantal deelnemers klein is maar het aantal te meten factoren groot blijft.

Op 19 september 2016 heeft Immunowell het plan van aanpak gelanceerd voor deze pilot. Om dit te kunnen uitvoeren zijn we bezig een vaste organisatie op te bouwen, die tevens de benodigde financiële middelen kan aantrekken. Want ook voor deze pilot zijn financiële middelen nodig.

Organisaties en mensen die geïnteresseerd zijn en mee willen helpen de pilot op poten te zetten, kunnen contact opnemen.

Doel van de pilot

De pilot heeft als doel om te onderzoeken hoe  je in de VOLLE breedte kunt analyseren welke biologische, psychologische en sociale factoren de fitheid van je immuunsysteem beïnvloeden. We willen kijken of we goedkope en eenvoudige methodes kunnen ontwikkelen om biomateriaal van grote groepen mensen te verzamelen. Ook gaan we experimenteren met welke analysemethodes je kunt toepassen op een diversiteit aan data. We streven er bewust niet naar om al meteen een groepsgrootte te hebben die statistisch verantwoord is. Het is een proeftuin. Verder willen we experimenteren met de methode om deelnemersverhalen en data samen met de pilotdeelnemers en de onderzoekers te analyseren. Tenslotte willen we meer grip krijgen op het begrip “Immune Fitness”.

experimenterenmet

Beperkte groep gezonde mensen

We starten met 40 gezonde jongvolwassenen, verdeeld over mannen en vrouwen en met een bepaald immuunprofiel. In het latere grote Human Science Lab is het de bedoeling om ook patiënten te includeren.

Wat gebeurt er tijdens de pilot?

De 40 mensen wordt gedurende 1 jaar gevolgd. We meten en verzamelen alles waarvan we vermoeden of al weten dat het van invloed is op iemands “immune fitness”. Dit doen we periodiek en ad hoc, wanneer iemand bijvoorbeeld ziek is wordt een extra meting gedaan. Deelnemers voeren ook hun ervaringsverhalen in. Hiervoor wordt een online applicatie ontwikkeld. Nogmaals, om de pilot te kunnen uitvoeren zijn we bezig een vaste organisatie op te bouwen, die tevens de benodigde financiële middelen kan aantrekken. Want ook voor deze pilot zijn financiële middelen nodig. Organisaties en mensen die geïnteresseerd zijn en mee willen helpen de pilot op poten te zetten, kunnen contact opnemen.

hslpilotoverzicht

Comments are closed