Onderdelen Immunowell Initiatief

wathelptjougezondOm gezond oud te kunnen worden heb je een fit immuunsysteem nodig. Maar een klein deel van de chronische ziekten die ons hierbij in de weg zitten, is genetisch bepaald. Het overgrote deel van de ziekten kan weliswaar in aanleg in de genen aanwezig zijn, maar of je daadwerkelijk ziek wordt wordt beïnvloed door vele factoren zoals je leefomgeving, leefstijl, voeding, etc. Het Immunowell Initiatief neemt al deze factoren mee en combineert wetenschappelijk onderzoek met ervaringskennis van patiënten en artsen. Het Immunowell Initiatief moet ertoe leiden dat iedereen in 2025 iedereen de tools in handen heeft om zijn of haar eigen immuunsysteem gezonder te maken.

Voor alle onderdelen van het Immunowell Initiatief geldt dat we bezig zijn de benodigde financiële middelen aan te trekken om met de uitvoering te kunnen starten.

Platform ImmunoWeb

De eigen ervaringen van ervaringsdeskundigen (patiënten, familie/vrienden van patiënten en artsen) bevatten een schat aan informatie. Hoe kunnen we op wetenschappelijke wijze gebruik gaan maken van de ervaring van ervaringsdeskundigen om meer te leren over het verbeteren van immuun fitheid? Hiervoor ontwikkelt Immunowell Platform ImmunoWeb.

Immunowell Human Science Lab

Om meer kennis te genereren over het fit maken van je immuunsysteem, is ziekteoverstijgend onderzoek nodig naar preventie en behandelmethoden van immuunziekten, de invloed van voeding en leefstijl, etc. Op dit moment is er geen wetenschappelijk kader voor immuun fitheid (immune fitness) waartegen we nieuwe inzichten kunnen afzetten. Daarom is Immunowell bezig met het opzetten van een Human Science Lab. In dit Human Science Lab wordt het functioneren van het immuunsysteem bij (gezonde en zieke) mensen intensief gevolgd en gerelateerd aan hun dagelijkse levensstijl, hun sociale en fysieke omgeving en hun individuele persoonlijkheid. Als eerste stap wil Immunowell een Pilot van het Human Science Lab opzetten.

Inspiratieworkshops

Gangbare wetenschap is reductionistisch van aard: het onderzoeken van een deel van een deel van een deel… Terwijl ook het geheel van belang is. De medische wetenschap richt zich vooral op (medicijnen of interventies bij) ziekten, waar Immunowell juist ook naar inzichten rond gezondheid en fitheid zoekt. Daarom is het zinvol om inspiratie te halen uit benaderwijzen die vanuit een jarenlange traditie gewend zijn om te kijken naar gezondheid en een systeem als geheel, zoals Oosterse benaderwijzen. Hiertoe zullen in 2017 inspiratieworkshops worden georganiseerd waar populaire onderwerpen rakend aan immuunsysteem, steeds worden uitgelegd door een duo van iemand uit een reguliere en uit een complementaire invalshoek. Aansluitend volgt dan een actieve workshop om meer kennis te genereren voor het Immunowell onderzoek.

Educatie en training rond Immune Fitness

Alle onderdelen van het Immunowell initiatief leiden tot nieuwe kennis. Dit willen we ontwikkelen tot educatie en training rond Immune Fitness, om het begrip van het belang van een goed werkend immuunsysteem, ook onder artsen en zorgverleners, verder te vergroten.

Comments are closed