Vooronderzoek studenten

In voorbereiding op het onderzoeksprogramma worden door in totaal 10 studenten van de Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden verschillende vooronderzoeken uitgevoerd. Deze vooronderzoeken vormen input en onderbouwing voor zowel de Position Paper on Immune Fitness als het onderzoeksprogramma zelf. Het gaat om de volgende onderzoeken:

Basti, Marlou, Hugo en Thom van de UU

Basti, Marlou, Hugo en Thom van de UU

Wie: Vier studenten Farmacologie aan de Universtiteit Utrecht
Begeleiding: Aletta Kraneveld en Anje te Velde (kerngroep Wetenschap Immunowell, resp. UU en UvA)
Inhoud onderzoek: Literatuuronderzoek naar cohorten en andere initiatieven, die onderzoek doen dat raakt aan wat Immunowell aan het opzetten is. Hierbij wordt in kaart gebracht welke cohorten en initiatieven er zijn, wat zij meten, welke methodes worden gebruikt, welke databases worden gebruikt.
Doel: Het overzicht van cohorten en initiatieven (en wat zij meten en welke methodes en databases worden gebruikt) vormt input voor de Position Paper van Immunowell begin 2016 en voor een a priori model voor Immune Fitness.
Tijdlijn: 7 okt t/m 11 nov 2015

Wie: Studente Geneeskunde aan de Universtiteit van Amsterdam en twee studenten Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie aan de Universtiteit Leiden
Begeleiding: Andrea Evers (Reflectiegroep Wetenschap Immunowell, UL), Anje te Velde en Lilian Jans-Beken (kerngroep Wetenschap Immunowell, resp. UvA en OU)
Inhoud onderzoek: Hoewel aan verschillende universiteiten zal dit team gezamenlijk optrekken en regelmatig uitwisselen. Er zijn wel accentverschillen:
(1) Master Thesis (UvA) over psychologische determinanten bij immune fitness met een focus op Inflammatory Bowel Disease (IBD)
(2) Systematic Review naar psychologische determinanten bij immune fitness
Doel: Onderbouwing van wat reeds onderzocht is met betrekking tot de link tussen het immuunsysteem en psychologische determinanten en creëren van een overzicht van relevante determinanten.
Tijdlijn: nov 2015 t/m juni 2016

Wie: Studente Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam
Begeleiding: Anje te Velde (kerngroep Wetenschap Immunowell, UvA)
Inhoud onderzoek: Hoe kan de methode van Participatory Narrative Inquiry (PNI, gebruikt op Platform ImmunoWeb) effectief worden toegepast in het onderzoeksprogramma over immune fitness, welke wetenschappelijke basis wordt hierbij gehanteerd?
Doel: Onderbouwing voor de latere toepassing van PNI bij het koppelen van patiëntervaringskennis aan wetenschappelijk onderzoek naar immune fitness.
Tijdlijn: nov 2015 t/m juni 2016

Wie: Studente Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam
Begeleiding: Anje te Velde (kerngroep Wetenschap Immunowell, UvA)
Inhoud onderzoek: Welke subtypen van immune responses zijn er?
Doel: Input voor een a priori model voor Immune Fitness.
Tijdlijn: nov 2015 t/m juni 2016

Wie: Student Medische Informatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam
Begeleiding: Anje te Velde (kerngroep Wetenschap Immunowell, UvA)
Inhoud onderzoek: Korte Masterstage over het gebruik van complex adaptive system analyse in immunological data.
Doel: Hoe kun je complex adaptive system analyse toepassen op het menselijk immuunsysteem?
Tijdlijn: nov t/m dec 2015

Comments are closed