Organisatie

Een groeiende groep mensen werkt (vrijwillig) mee om Immunowell tot een succes te maken. De Stichting kent een bestuur, enkele adviseurs, een social media coördinator, een aantal vrijwilligers die helpen bij de organisatie en de invulling van de bijeenkomsten, de kerngroepen die bezig zijn met de opzet van onderzoek.

Bestuursleden

Tjitske Bezema (Voorzitter)

Frank Bezema (Penningmeester)

Gerard Grimbergen (Bestuurslid)

Anje te Velde (Bestuurslid)

Immunowell Community

Lees meer over de Immunowell Community en de kerngroepen.

Operationeel Team

Tjitske Bezema, Michiel Steffelaar en Anje te Velde nemen samen diverse operationele zaken voor hun rekening bij het invullen en voorbereiden van Immunowell evenementen, communicatie in diverse vormen en het aantrekken van middelen en financiering. Wij zoeken nog twee extra mensen om ons te versterken, met name op het gebied van communicatie en het aantrekken van financiering. Heb je interesse? neem dan contact met ons op.

Social Media Coördinator

Drs. Lilian Jans-Beken, Promovenda Positive Psychology aan de Open Universiteit: onderzoek naar de associatie van dankbaarheid, psychische aandoeningen en mentaal welzijn.

Hulp bij de organisatie van de bijeenkomsten

Een aantal vrijwilligers helpt bij de organisatie en invulling van de bijeenkomsten, zoals de facilitaire organisatie (locatie, logistiek), de thematiek, het programma en de inhoudelijke ondersteuning.

Adviseurs

Prof. dr. Berent Prakken (Hoogleraar Pediatrische Immunologie aan het UMC Utrecht)

Dr. Shanti van Dam (Oprichtster Value Media, productie van film en advies over zichtbaarheid voor de verspreiding en valorisatie van wetenschappelijke kennis)

Dr. ir. Femke Merkx (Adviseur, trainer en facilitator op het gebied van kenniscocreatie, oprichter van www.kenniscocreatie.nl)

Dr. drs. ir. Alexander de Haan (Consultant in complexe ontwikkel- en veranderprocessen)

Raad van Advies

Zodra het Immunowell initiatief verder vorm krijgt wordt een Raad van Advies opgezet die gaat helpen bij de borging van de kwaliteit van het onderzoek. Op dit moment wordt deze rol vervuld door de Reflectiegroep Wetenschap.

Wim’s Blog

Wim’s Blog is een initiatief van Wim van Dijk. Sinds juni 2014 schrijft Wim een blog over duurzaamheid op Durablog.nl. Met zijn blog wil hij alle goede ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht brengen. Vanwege een chronische aandoening bij hemzelf en een auto-immuunziekte bij zijn zoon, is hij als ‘ervaringsdeskundige’ ook geïnteresseerd geraakt in de duurzaamheid van onze gezondheid en ons immuunsysteem. Wim is vader van twee kinderen en getrouwd met een onderwijzeres. Met Wim’s Blog hoopt hij positieve en opmerkelijke artikelen over het immuunsysteem breed onder de aandacht te brengen.

 

Comments are closed