Kerngroepen

Immunowell richt zich op het opzetten van een onderzoeksprogramma naar Immune Fitness en een ervaringsdeskundigen platform ImmunoWeb. Dit vergt een aanpak waarbij iedere invalshoek meer dedicated bezig gaat om hier concreet invulling aan te geven, in kleinere groepen en heel gericht. Vandaar dat een opdeling is gemaakt in drie kerngroepen: Wetenschap, Ervaringsdeskundigen en Holistische Benaderwijzen. De multidisciplinaire benadering blijft van kracht doordat Immunowell bijeenkomsten blijft organiseren waar de resultaten van de verschillende groepen met elkaar worden uitgewisseld. Op 8 oktober is de eerstvolgende bijeenkomst.

De deelnemers bestaan uit mensen met een relevante achtergrond, die geloven in het doel en de aanpak van Immunowell en die daarom hun tijd investeren. Zodra nodig betrekken we extra mensen uit bepaalde invalshoeken. In de loop van de komende maanden wordt vanuit Immunowell tevens gewerkt aan het opzetten van een duidelijke organisatievorm van Immunowell, waardoor ook organisaties zich kunnen verbinden als partner of sponsor: het Immunowell Scientific Initiative for Immune Fitness.

Kerngroep Wetenschap
Doel: wetenschappelijk onderzoek naar toetsbaar kader immuunsysteem opzetten
Deelnemend: immunologie, complex adaptieve modeling, psychologie
(lijst deelnemers verderop)
De Kerngroep Wetenschap kent ook een Reflectiegroep Wetenschap om de resultaten van de Kerngroep Wetenschap aan te kunnen te spiegelen

Kerngroep Ervaringsdeskundigen
Doel: open analyse patiëntenverhalen, ontdekken van trends, platform empowered immune patients
Deelnemend: Patiënten met een Chronic Immune Disorder (immuunziekte) en familie/vrienden van
(om voor de hand liggende redenen worden de namen van deze deelnemers niet getoond)

Kerngroep Holistische Benaderwijzen
Doel: stimuleren van het denken in verbanden voor het toetsbaar kader immuunsysteem, inbrengen van zorgervaring
Deelnemend: Oosterse zienswijzen, integrale geneeskunde
(zes deelnemers, lijst volgt)

Deelnemers Kerngroep Wetenschap

Prof. Dr. Erik Hack, Hoogleraar Immunologie en Hoofd van het Infection & Immunology Center UMC Utrecht
Dr. Joris van Montfrans, Kinderarts-Immunoloog bij het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis / UMC Utrecht
Prof. Dr. Irma Joosten, Hoogleraar Medische Immunologie en Hoofd van het Laboratorium voor Medische Immunologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. Aletta Kraneveld, Hoogleraar Immunopharmacologie en Interdisciplinary Translational Pharmacology aan de Universiteit Utrecht bij het Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences en de Faculteit Diergeneeskunde
Dr. Anje te Velde, Principle Investigator inflammatoire darmaandoeningen bij het Tytgat Instituut van het Amsterdam Medisch Centrum
Prof. Dr. Bert ’t Hart, Hoogleraar Neuroimmunologie aan het UMC Groningen en Hoofd van de afdeling Immunobiologie van het Biomedical Primate Research Centre
Dr. Clara Belzer, Microbioloog in tenure track bij de Universiteit van Wageningen, verricht onderzoek aan microbiome
Dr. Lilian Jans-Beken, universitair docent levenslooppsychologie bij de Open Universiteit: onderzoek naar de associatie van zingeving en psychische gezondheid
Dr. Raymond Pieters, Universitair Hoofddocent Immunotoxicologie, aandachtsgebied o.a. biomarkers van gezondheid aan de Universiteit Utrecht
Drs. Karen Knipping, Onderzoeker Immunologie en Allergie bij Nutricia Research, aandachtsgebied meten van biomarkers in gezonde en zieke situatie

Deelnemers Reflectiegroep Wetenschap

Prof. dr. Berent Prakken, Hoogleraar Pediatrische Immunologie en Manager Onderwijs & Onderzoek bij het UMC Utrecht
Prof. Dr. Timothy Radstake, Reumatoloog en Hoogleraar Translationele Immunologie aan het UMC Utrecht, Clinical Entrepreneur en Boardmember of Roadmap on Systems Medicine in European Union
Prof. Dr. Johan Garssen, Hoogleraar Immunofarmacologie aan de Universiteit Utrecht en Directeur van het Immunologie Platform van Danone Research en het Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences
Prof. Dr. Mieke Boots, Hoogleraar Immunologie bij de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie aan het UMC Groningen, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Immunologie (NVVI)
Dr. Machteld Huber, Arts-onderzoeker, ZonMw Parel Award voor haar onderzoek naar een nieuwe definitie van gezondheid en oprichter van het Positive Health Institute
Prof. Dr. Andrea Evers, Hoogleraar Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie aan de Universiteit van Leiden, aandachtsgebied psychobiologische factoren bij somatische aandoeningen (waaronder immunologie)

Comments are closed